Chính sách bảo mật

Getting Wild With Nyc Escorts

If you are looking for a wonderful way to spice things up at the sack and also put in delight into your love life, then then you need to look at introducing two people of exactly the very same gender to one another using nyc escorts. Whenever you wish to provide some one the ultimate joy in bed, then then it’s time to start exploring new york escort the sphere of adult dating and meeting new people. Newyork has ever been a popular destination for most people who are in the adult entertainment globe for many years and today you can find specifically what you are interested in in the Big Apple. There are a good deal of choices for stimulating and exciting adventures once you use New York escorts to supply you with the type of naughty fun you are passing up.

How to write a college essay on foreign service trip reddit essay writing service love language acts of service essay teaching

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Hoachantinh.com không bán, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản Hoachantinh.com, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Tên

– Địa chỉ giao hàng

– Địa chỉ Email

– Số điện thoại cố định

– Số điện thoại di động

– Ngày sinh

– Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Giao hàng quý khách đã mua tại Hoachantinh.com

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

 3- Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 3 năm đối với về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và xóa đi.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Shop Hoachantinh.com

641/2/19 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

0909-205-207-0988-455-422

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên website http://hoachantinh.vn/ . http://hoachantinh.com/ và dùng chức năng “Chỉnh sửa” để điều chỉnh hoặc xóa đi dữ liệu cá nhân của mình.

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Tại Hoachantinh.com, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại cửa hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Hoachantinh.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Hoachantinh.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email hoachantinh@gmail.com để được giải quyết vấn đề.